Simon Pasini – Stanza della Leda II

2.200,00

Stanza della Leda II
20 x 30 cm
olieverf op linnen / oil on linnen

Beschrijving

De twee kleine stillevens tonen voorwerpen uit Gabriele d’Annunzio’s (1863-1938) museumhuis in Gardone Riviera in Noord-Italië. De hooggelegen villa ziet uit over het Gardameer. De inrichting is gebleven zoals die was bij zijn sterven in 1938.

D’Annunzio was schrijver, dichter, redenaar, gedecoreerd gevechtspiloot, journalist, politicus en dandy. Hij was verwaand, excentriek, noemde zichzelf de grootste Italiaanse dichter sinds Dante en vergeleek zichzelf met Caesar.

Hij wilde in zijn verzameling niet alleen naar bezit streven, maar ook naar het hoogste concept van schoonheid. Hij zette zijn kunstvoorwerpen op zo’n manier bij elkaar, dat ze het summum van esthetiek waren, ervoor zorgend dat vandaag, in dit huis, zijn afwezigheid verandert in een prominente aanwezigheid.

De sculpturen, de kleine keramische voorwerpen, het zilverwerk en de stoffen gaan met elkaar een gesprek aan en met de ruimte waarin ze staan. Ze versmelten tot één geheel als delen van een kunstwerk op zich. En dit is precies hoe Pasini dit interpreteert op het linnen, waar hij de nadruk legt op hun versmelting met de ruimte, door de kleur die aan de vormen ontsnapt.

Terwijl hij nadenkt over kleuren en beweging, licht en schaduw, koppig op zoek naar die laatste penseelstreek, denkt hij aan de grote dichter terwijl hij een object positioneerde, bewoog of elimineerde op zoek naar de perfecte compositie, gericht op de voltooiing van het werk.

xxx

Stanza della Leda I and II, two smaller oilpaintings (20×30) Their story: the two small still lifes show objects from Gabriele d’Annunzio’s (1863-1938) museum house in Gardone Riviera in northern Italy. The elevated villa overlooks Lake Garda. The furnishings have remained as they were when he died in 1938.

D’Annunzio was a writer, poet, orator, decorated fighter pilot, journalist, politician and dandy. He was conceited, eccentric, called himself the greatest Italian poet since Dante and compared himself to Caesar.

He wanted to strive not only for possessions in his collection, but also for the highest concept of beauty. He arranged his art objects in such a way that they were the pinnacle of aesthetics, ensuring that today, in this house, his absence turns into a prominent presence.

The sculptures, the small ceramic objects, the silverware and the fabrics enter into a conversation with each other and with the space in which they are placed. They merge into one whole as parts of a work of art in itself. And this is exactly how Pasini interprets this on the linen, where he emphasizes their fusion with space, through the color that escapes the shapes.

As he ponders colors and movement, light and shadow, persistently searching for that last brushstroke, he thinks of the great poet as he positioned, moved or eliminated an object in search of the perfect composition, aiming to complete the work. Are you tempted to let your own eyes wander in this painting? Please see our webshop (with magnifying glass) and make a reservation. We shipp worldwide.

#simonpasini #italian #oilpainting #temptation #colour

Extra informatie

Kunstenaar

Simon Pasini