ALGEMENE VOORWAARDEN
Kunst kopen is een bijzondere belevenis. Wij geven graag advies bij de aanschaf van uw kunstwerk.
Algemeen
Vraag altijd even naar de beschikbaarheid van een werk, want Galerie Autrevue heeft zowel een galerie als een webshop. Elk kunstwerk is origineel. U kunt een bewijs van echtheid ontvangen.
Aan de informatie op de website/webshop kunnen geen rechten worden ontleend. Galerie Autrevue behoudt het recht zonder opgave van redenen wijzigingen te doen en aanvaardt  geen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor fouten in woord en beeld. Galerie Autrevue heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen na ontvangst te weigeren.
Verkoopafspraken/ voorwaarden / privacy
Alle verkopen zijn definitief., het betreft unieke kunstwerken. Kunstverkopen zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten en/of andere transport- en douanekosten. Levering vindt niet plaats voor de betaling geheel ontvangen is op de overeengekomen wijze. Uw privacy is ons dierbaar, we zullen nooit uw informatie verkopen aan anderen.
Bestelling
Uw bestelling vindt u onder het tabblad Webshop bij Offertelijst. Na het verzenden, krijgt u van ons automatisch een e-mail, dat uw bestelling ontvangen is en onder welk nummer de bestelling geregistreerd is.
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op, per e-mail of per telefoon om de levering en betaling te bespreken.
Betaling
In Galerie Autrevue kunt u contant betalen en per pin.
Bij een digitale bestelling ontvangt u van ons een digitale factuur (voor het kunstwerk en/of de verzend- en/of andere kosten), die u contant, per pin of per bank voldoet. De levering vindt plaats na volledige betaling van de factuur.
Kunst koopregeling: mocht u belang hebben bij een 3 tot maximaal 6 maanden afbetalingssysteem, laat het ons weten. In dat geval ontvangt u het kunstwerk na het voldoen van de laatste termijn.
Afleveren
Na volledige betaling kan dat op de volgende manieren:
Afhalen: geen extra kosten; na het maken van een afspraak. We nemen daartoe z.s.m. contact met u op.
Persoonlijk afleveren bij u thuis: binnen het Europese deel van Nederland. We maken een afspraak en vragen uw adresgegevens. We informeren u over de afleverkosten.
Verzenden: wij informeren u over de verzend- en andere kosten, u ontvangt daarvoor een digitale factuur. U dient het volledige bedrag (kunstwerk plus andere kosten) te betalen voor de verzending kan plaatsvinden.
Verzendinformatie
De kosten van verzending zijn afhankelijk van formaat en afleveradres enz. Wij nemen contact met u op, omdat verzendkosten veel variëren. De kosten voor verzending kunnen apart gefactureerd worden en dienen voor verzending te zijn voldaan. Het kunstwerk is tijdens het vervoer verzekerd door de verzendmaatschappij, mocht er onverhoopt iets gebeuren onderweg.

We wensen u veel plezier met uw aankoop.
Galerie Autrevue, Woudsterweg 4, 8448HA Heerenveen
KvK 57692130

TERMS AND CONDITIONS
Buying a work of art is always a special occasion. We are happy to advise you on your purchase.

In General
It is always best to ask for the availability of the artwork because Galerie Autrevue has both a gallery and a web shop. Every work of art is original. You can receive a proof of authenticity.
No rights can be derived from the information on the website and web shop. We reserve the right to make changes on website and web shop without stating reasons. We accept no liability for errors and misprints. We reserve the right to refuse orders after receipt without stating reasons.
Sales agreements/ conditions / privacy
All sales are final. It concerns unique works of art. Art sales are inclusive VAT but exclusive shipping and/or other transport and/or custom charges. Delivery does not take place before payment has been received in full in the agreed manner.
Your privacy is very important to us; we will never sell your information to any other party.
Order
Your order can be found under tab Webshop, Offertelijst (= quotation list). After sending the order, you will automatically receive in e-mail with the invoice number.  We will contact you as soon as possible.
Payment
In Galerie Autrevue you can pay cash and by pin.
Or you can receive a digital invoice (for the artwork and/or shipping costs), which you pay in cash, by pin or by bank. After full payment you will receive your purchase.
If you are interested in a 3 to max. 6 month installment system, please let us know. In that case you will receive the artwork after final installment has been paid.
Delivery
After full payment, delivery can be done in the following ways:
Collection: no extra costs; after making an appointment via mail; we will contact you as soon as possible.
Personal delivery to your home: within the Netherlands (except for the Caribian part). We make an appointment and ask for your address details.
We’ll inform you about the call-out charges.
Shipping: please ask us by mail about the shipping costs. We’ll contact you as soon as possible. You will receive a digital invoice. You must pay the full amount (artwork plus other costs) before shipping can take place.
Shipping information
The costs of shipping depend on the size and shipping address etc. We’ll inform you about the shipping charges as soon as possible.
Please contact us directly by mail about shipping charges, because they vary a lot. The costs for shipping may be applied in a separate transaction from your artwork purchase and the payment has to be received before shipping can take place. The work of art is insured during transport by the shipping company, should something unexpected happen in transit.

We wish you a lot of joy with your purchase.
Galerie Autrevue, Woudsterweg 4, Heerenveen
Chamber of commerce number 57692130