Sara van Epenhuysen – Climate change II

1.100,00

Klimaatverandering II
40 x 40 cm
oilpainting on canvas

Categorieën: , Tags: ,

Beschrijving

Sara van Epenhuysen (1946) Classical Academy Groningen 2010, studied philosophy at Utrecht University and worked at the philosophical institute and the medical faculty of the University of Groningen. The love for drawing and painting was rediscovered. The subjects for painting are in the immediate living environment Light and shadow play an important role. Although objects are depicted in a recognizable manner, they are not the subject of the paintings, they are only ‘light catchers’. With the help of image cuts, the attention is shifted as much as possible from objects to an interplay of light, dark, shape and color. The materials used are mainly oil paint, egg tempera and pencil. Together with Chris Herenius she wrote a booklet ‘Painting and Seeing’. Some quotes from it: … they did not paint what they saw, but saw what they painted. Their paintings show what they did and not what was there. It is the viewer himself who, while wandering across a picture surface, does not register something but experiences something.

Sara van Epenhuysen  (1946) Klassieke Academie Groningen 2010 studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht en was werkzaam bij het filosofisch instituut en de medische faculteit van de Rijks Universiteit Groningen. De liefde voor tekenen en schilderen werd herontdekt. De onderwerpen voor het schilderen liggen in de directe leefomgeving. Lichtval en schaduwwerking spelen een belangrijke rol. Voorwerpen worden weliswaar herkenbaar in beeld gebracht maar zij vormen niet het onderwerp van de schilderijen, zij zijn alleen ‘lichtvangers’. Met behulp van beeldafsnijdingen wordt de aandacht zoveel mogelijk verlegd van voorwerpen naar een samenspel van licht, donker, vorm en kleur. De gebruikte materialen zijn voornamelijk olieverf, ei tempera en potlood. Samen met Chris Herenius schreef zij een boekje ‘Schilderen en zien’. Enkele citaten eruit: … ze schilderden niet wat zij zagen, maar gingen zien wat zij schilderden. Hun schilderijen tonen wat ze deden en niet wat er was. Het is de kijker zelf die, al dwalend over een beeldvlak, niet iets registreert maar iets beleeft.

Extra informatie

Kunstenaar

sara van epenhuysen